ICBC Portföy Yönetimi A.Ş. Mali ve İdari İşler Sorumlusu İş İlanı

Mali ve İdari İşler Sorumlusu

Tecrübe

2 Yıl

Şehir

İstanbul

İş Etiketleri

Operasyon

İş Açıklaması

21 Nisan 2015 tarihinde kurulan ICBC Turkey Portföy Yönetimi, Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarından ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler’in bir iştiraki olup, ICBC Turkey Grubu içerisinde yer almaktadır. ICBC, 1984 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nde kurulmuş olup, müşterilerine geniş bir yelpazede finansal ürünler ve hizmetler sunmaktadır. ICBC’nin hisseleri Ekim 2006’da Hong Kong Borsası'nda ve Shanghai Borsası'nda eş zamanlı olarak kote olmuştur. Uluslararası gelişim yıllarından sonra, ICBC operasyonlarını 48 ülkeyi ve bölgeyi kapsayan altı kıtaya yaymıştır. Yaygın global kapsama ağı ile ICBC, 428 yurt dışı kuruluş, 26.548 self servis bankacılık hizmetleri ve 86.331 ATM'den oluşan dağıtım kanalları ve çeşitlendirilmiş, uluslararası bilgi tabanlı operasyon yapısını oluşturan geniş bir yelpazedeki internet ve telefon bankacılığı hizmetlerinden ve self servis bankacılık merkezlerinden oluşan e-bankacılık ağı üzerinden 7.6 milyon kurumsal müşteriye ve 627 milyon bireysel müşteriye kapsamlı finansal ürünler ve hizmetler sunmaktadır. ICBC Turkey Portföy Yönetimi, ICBC Grubu’ndan gelen kurumsal ve kültürel güç ile birlikte gelecekte Türkiye Portföy Yönetimi sektörünün önde gelen oyuncularından biri olmayı hedeflemektedir. İş Tanımı ve Sorumluluklar - Şirket muhasebesi ile ilgili tüm süreçlerin yürütülmesine destek olmak, - Tüm kayıtları Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na uygun tutmak, - Tüm beyannamelerin, bildirimlerin ve formların vaktinde düzenlenmesi, vergi idareleri, SGK ve diğer resmi kurumlara vaktinde ve doğru olarak gerekli bildirimlerin, ödemelerin yapılması ve takibi, - Şirketin mali durumunu gösteren mali tablo ve dipnotlarının Vergi Usul Kanunu ve UFRS standartlarına uygun olarak düzenlenmesi konusunda üstlerine destek olmak, - Bireysel portföy hesaplarının muhasebe kayıtlarını tutmak, - SPK mevzuatı gereği düzenlenmesi ve raporlanması gereken bilgi ve belgelerin yasal mevzuata uygun olarak zamanında hazırlanması, sunulması ve takibi konularında üstlerine yardımcı olmak, - Sermaye Piyasası’na ilişkin yasal sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla SPK, Takasbank, MKK, BIST, TSPB vs. kurumlarla ilgili mevzuat takibinin, iletişim ve ilişkilerin yürütülmesi konularında üstlerine yardımcı olmak, - Yatırım fonu kuruluşları, izahname değişiklikleri, SPK başvuruları, KAP bildirimleri ile ilgili operasyonel iş akışlarının yerine getirilmesi, - İnsan Kaynakları ile ilgili iş akışlarının gerçekleştirilmesi; personel özlük hakları ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi, bordro ve işe giriş çıkışların, izin süreçlerinin takibi, kayıtlarının tutulması konusunda üstlerine destek olmak, - Bütçe hazırlanması, bütçe takibi ve analizlerinin yapılması ile ilgili süreçlerin doğru ve eksiksiz yerine getirilmesi konusunda üstlerine destek olmak, - MASAK Uyum Görevlisi Yardımcısı iş tanımı kapsamında gerekli faaliyetleri yürütmek, ilgili mevzuata ilişkin gerekli dökümantasyonu oluşturmak, - Mesleki bilgi ve görevi gereği üstlerinin vereceği her türlü görevi yerine getirmek, Aranan Nitelikler - Üniversitelerin Maliye, İşletme, İktisat veya ilgili bölümlerinden mezun, - Sermaye Piyasaları alanında; Aracı Kurumlarda, Portföy Yönetimi Şirketlerinde veya Bankacılık sektöründe muhasebe ve operasyon alanında alanında en az 2 yıl tecrübeli, - Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili lisanslara sahip, - Muhasebe mevzuatı, vergi mevzuatı, E-Fatura, e-Defter vs. gibi süreçler konusunda tecrübeli, - Resmi kurumlarla ilişkileri yönetebilecek deneyimli, - Raporlama yönü gelişmiş, - İngilizce diline hakim.

Şimdi Başvur